ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

 

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW HIGIENY KOMUNALNEJ

pokój nr 8

telefon (63) 274 36 42 wew.21
e-mail: higiena.komunalna(at)psse-slupca.pl

  

dane   dane   dane   dane dane

Aktualności

 

Poradniki

 

Zakłady Fryzjerskie,

Kosmetyczne,

Odnowa biologiczna

 

Wykaz

Laboratoriów

  Linki
                 

 

ZADANIA

 1. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:

-        podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

-        obiektów i środków transportu publicznego,

-        obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,

-        miejsc turystyczno-wypoczynkowych,

-        obiektów usługowych;

 1. Nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej.
 2. Prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:

-        sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,

-        kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,

-        sporządzanie raportów i komunikatów,

-        prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,

-        szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,

-        prowadzenie bazy danych Woda-Excel;

 1. Wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 2. Nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach.
 3. Konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody.
 4. Opracowywanie informacji i ocen dotyczących:

-        jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody
w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach,

-        stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego;

 1. Zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych, badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji
  i wyników kontroli prowadzonych przez Oddział Laboratoryjny.
  1. Koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia
   i przedmiotów użytku.
  2. Wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok
   i szczątków.
  4. Prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
   z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  5. Prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpielowego.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter